Política De Privadesa

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal estableix un nou enfocament per al control i tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

 

Planeta Verd, amb NRTL-708388-L,és responsable del tractamentde les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que es poden obtenir a través del lloc web.

 

Planeta Verd informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es poden obtenir durant la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

 

Finalitat del tractament de les dades.

Es recullen les vostres dades de caràcter personal per tal de poder realitzar l’enviament de les comandes que feu en el nostre web.

El tractament de les dades facilitades a través dels formularis del web www.planetaverd.ad es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es facin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació o transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal tindran la consideració de tractament de dades personals.

Planeta Verd tractarà les dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adient, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

 

Dades recollides per a la prestació d’un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu mitjançant la prestació d’un servei seran les mínimes exigibles per tal de poder elaborar el contracte així com per poder oferir-vos els serveis contractats i complir amb les obligacions legals.

Les dades es conservaran durant els terminis establerts legalment.

 

 

Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web.

Les dades personals recollides a través del formulari web per a la sol·licitud d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment explícit que ens heu donat en acceptar l’enviament d’informació aportada a través del formulari.

 

Exercici dels drets

De conformitat amb els drets atorgats pel Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament dels vostres drets dirigint la vostrasol·licitud a l’adreça postal indicada o a l’adreça electrònica [email protected].

Per a l’exercici dels drets haureu d’identificar-vos mitjançant la presentació del DNI.

 

Destinataris

Planeta Verd informa els usuaris que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, excepte quan aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinataris de les dades poden ser les empreses de transport encarregades de realitzar els lliuraments.

 

Planeta Verd manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascú a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

 

Variació de les dades

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació.

 

Per a qualsevol reclamació us podeu dirigir a [email protected].En última instància, us podreu dirigir a l’Agència espanyola de protecció de dadeswww.agdp.es.

RGPD