Enviaments i devolucións

Els retorns, reclamacions, canvis i avaries.

Les reclamacions poden ser telefòniques o escrites. S'hauran de rebre en un termini màxim de 8 dies des de la data de lliurament. Els retorns, per poder ésser acceptats, s'han de realitzar en un termini màxim de 8 dies, amb el nostre acord vist-i-plau. Les mercaderies seran retornades amb seu embalatge original. Per defecte, els articles comandats seran deguts. Cap retorn anàrquic serà tingut en compte.

A partir del moment en que es produeixi una avaria a la mercaderia lliurada, i per poder-les tenir en compte, el client s'ha de posar en contacte amb nosaltres en un termini màxim de 48 hores des del lliurament, senyalar el problema al transportista, avisar-nos del contingut del problema i no posar cap impediment per a la verificació del mateix.

PLANETA VERD
Apartado de correos 62
25700 la Seu D'Urgell
España